Strona GłównaAktualnoœciTowarzystwoMuzeum PrzyrodyDrozdowo- Koœciół- Cmentarz- Szkoła- Poczta- Dwór- Browar- Straż pożarna- Fauna i floraLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

Drozdowo, leżące na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, jest miejscowością tak pięknie położoną i o tak wspaniałych walorach przyrodniczych, że warto je rozsławić na cały świat.

 

      Są tu unikalne w skali europejskiej naturalne warunki rozwoju flory i fauny. Zachodnia część Drozdowa, tzw. Górki Drozdowskie należą do rezerwatu "Kalinowo". Na wschodzie i południu park narodowy Bagien Biebrzańskich łączy się z doliną środkowej Narwi, tworząc torfowiska i tereny bagienne, oraz duże obszary corocznych regularnych rozlewisk rzeki Narwi. Jest to raj dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zwłaszcza wiosną spotyka się tu niesłychane ilości ptaków. Tu właśnie bataliony przeżywają swój okres godowy, w czasie którego każdy samiec przybiera inny kołnierz z kolorowych piór. Wieczorny spacer majowy na łąki drozdowskie daje sposobność wysłuchania przepięknego ptasiego koncertu.

Z Drozdowa poprowadzono ścieżki przyrodnicze pozwalające podziwiać główne zbiorowiska roślinne.

      Już w XIX w. znany botanik, Jakób Waga, w swoim dziele "Flora Polska" zalicza okolice Drozdowa do terenów, na których występują rzadko spotykane rośliny. Jak wynika z badań przeprowadzonych, przy znacznym udziale pracowników Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie, w latach 1989 - 1991, na omawianym terenie występuje 667 gatunków roślin w tym 23 gatunków chronionych i 32 gatunki rzadkie. Wyróżniono tu 9 zbiorowisk roślinnych: wodne, szuwarowe, napiaskowe, łąkowe, murawy kserotermiczne, zbiorowiska turzycowo - mszyste, olsy, oraz dąbrowy i lasy grądowe. Z roślin chronionych w Drozdowie występują m. in.: kocanki piaskowe, pierwiosnka lekarska, porzeczka czarna, kalina koralowa, storczyk krwisty, storczyk szerokolistny goryczka wąskolistna, grążel żółty, grzybień biały, gnieźnik leśny, podkolan biały, kokorycz pełna, konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów i zawilec wielkokwiatowy. Jeśli dodać do tego gatunki rzadkich roślin, to można sobie wyobrazić bogactwo tutejszej flory.

      Na terenie parku krajobrazowego Doliny Narwi, do którego należy Drozdowo, fauna najliczniej reprezentowana jest przez ptaki. Z 180 gatunków tu bytujących, aż 125 to gatunki lęgowe. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Są to m. in. nur czarnoszyi, bąk, ślepowron, świstun, rożeniec, gągoł, orlik krzykliwy, bielik, rybołów, myszołów włochaty, kania ruda, błotniak zbożowy i łąkowy, sokół wędrowny, kureczka nakrapiana (kropiatka), siweczka obrożna, siewka złota, biegus zmienny, batalion, dubelt, kulik wielki, mewa mała, rybitwy białoczelna, białowąsa i białoskrzydła, sowa błotna, puchacz, kraska i wodniczka. Dla wodniczki, dubelta i bataliona jest to jedna z nielicznych ostoi w Polsce.

      Naliczono tu również ok. 40 gatunków ssaków, w tym 10 gatunków drapieżników (w Polsce występuje ich 15). Na Górkach można spotkać borsuka, za ogrodzeniem muzeum nad Narwicą żerują bobry, w okolicy występuje wiele różnorodnych zwierząt od małych ryjówek po wielkie łosie.

      W dawnych piwnicach browaru mieszkają nietoperze. Naliczono ich 6 gatunków. Z gadów spotykane są jaszczurki, padalce i żółwie błotne. Płazów naliczono aż 10 gatunków. Są to grzebieniuszka ziemna, kumak nizinny, ropuchy paskówka, zielona i szara, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna i kilka gatunków żab. Prócz tego, na omawianym terenie występuje bardzo wiele mięczaków i innych drobnych przedstawicieli fauny. W Narwi najliczniejszymi grupami ryb są karpiowate, piskorzowate i okoniowate.

 

      Ogólnie trzeba stwierdzić, że tereny położone nad rzeką płynącą naturalnym korytem, meandrującą wśród łąk i otoczoną pagórkami są wspaniałym miejscem bytowania dla flory i fauny, oraz wspaniałym miejscem odpoczynku dla ludzi.

 

 

do Do górygóry

 
Projekt pierwotny strony powstał dzięki design:::iris
Obecnie wszelkie uwagi proszę zgłaszać do Olgierda Witkowskiego