Strona GłównaAktualnoœciTowarzystwoMuzeum PrzyrodyDrozdowo- Koœciół- Cmentarz- Szkoła- Poczta- Dwór- Browar- Straż pożarna- Fauna i floraLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

CMENTARZ

      Cmentarz drozdowski położony jest na stoku dość wysokiego wzniesienia.Nad cmentarzem góruje kaplica wykonana według projektu Witolda Lanciego.Z małego tarasu przed kaplicą rozpościera się przepiękny widok na dolinę Narwi. W wysokim podmurowaniu kaplicy znajduje się krypta grzebalna, w której spoczywa m.in. ksiądz Kazimierz Lutosławski, twórca Krzyża Harcerskiego. Na cmentarzu drozdowskim prawie się nie spotyka starych grobowców, ponieważ przed wiekami robiono tu głównie ziemne groby. Z dawnych czasów zachował się kamienny nagrobek z rzeźbą aniołka Natalii Funk, zmarłej 1866 r. oraz kamienna płyta Konstancji Płońskiej i jej córki Teresy z 1851 roku, a także kilka krzyży z napisami z początku XX wieku. Zdecydowaną większość stanowią nowsze groby, głównie lastrykowe ze stelami z czarnego granitu.
      Pod rozłożystym drzewem, na wprost pierwszej bramy, dwa krzyże z metalowymi tablicami znaczą miejsce pochówku członków rodziny Lutosławskich.
Inskrypcje dotyczą Franciszka (1830-1891), który z biednego majątku stworzył wzorowe i dochodowe gospodarstwo rolniczo-przemysłowe, oraz jego dwóch kolejnych żon, Marii i Pauliny ze Szczygielskich. Nieco poniżej usytuowany jest grób księdza Antoniego Mielnickiego, proboszcza drozdowskiego w latach 1903-1943. Dalej na prawo, bardzo zniszczona, duża krypta grobu Pieńkowskich, rodziny zasłużonych społeczników, byłych właścicieli Krzewa. W nowszej, wschodniej części cmentarza, wyróżnia się grób Andrzeja Chyla, założyciela i pierwszego kierownika Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie.

 

 

do Do górygóry

 
Projekt pierwotny strony powstał dzięki design:::iris
Obecnie wszelkie uwagi proszę zgłaszać do Olgierda Witkowskiego