Strona Główna Aktualnoœci Towarzystwo Muzeum Przyrody informacjeDrozdowoLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

MUZEUM PRZYRODY

 

      Początkowo, czyli od 1984 roku, było to Muzeum Przyrodnicze - Oddział Muzeum Okręgowego w Łomży, a następnie, od 1995, stało się samodzielnym Muzeum Przyrody w Drozdowie, które od stycznia 1999 r. funkcjonuje w ramach powiatu łomżyńskiego.
      Twórcą i pierwszym kierownikiem Muzeum, otwartego w grudniu 1986 roku, był mgr Andrzej Chyl (1947 - 1990), który opracował założenia programowe tej placówki.
      Ekspozycja składa się z kilku odrębnych wystaw. Pierwsza zwiedzana jest wystawa poświęcona szacie roślinnej Kotliny Biebrzańskiej, z pięknie zrobionym przekrojem przez wybrane zbiorowiska roślinne południowego basenu Doliny Biebrzy, dającym pojęcie o strefowości ekologicznej i naturalności tych terenów.
Muzeum 1 Ekspozycja znajdująca się w następnej sali dotyczy batalionów będących ptasim symbolem Kotliny Biebrzańskiej oraz ptaków występujących w dolinach Biebrzy i środkowej Narwi. Kolejne wystawy przedstawiają ssaki żyjące na terenie Kotliny Biebrzańskiej. Osobna wystawa dotyczy łosia - króla bagien, a oryginalną w swoim wyglądzie "klatkę schodową" zdobią trofea myśliwskie.

 

      Muzeum Przyrody w Drozdowie mieści się w dawnym dworze Stanisława Lutosławskiego. Jest to połączenie pozostałości XVIII-wiecznego dworku z dobudowaną do niego jednopiętrową, klasycyzującą willą wzniesioną według projektu Franciszka Lilpopa w 1895 r.

      Ze względu na przeszłość zajmowanego obiektu poszerzono krąg zainteresowań Muzeum o dział artystyczno-historyczny.
Wystawa pt. "Salon dworski" zawiera dawne meble z przełomu XIX i XX w., portrety, zdjęcia i pamiątki po Lutosławskich (dawnych właścicielach) oraz po Romanie Dmowskim, który spędził w Drozdowie ostatnie miesiące swego życia. W tymże salonie stoi fortepian, otrzymany od ZAIKS w formie depozytu, dzięki przychylności byłego prezesa Zarządu Głównego Związku, śp. Tadeusza Maklakiewicza. Wszelkie koszty przywiezienia i remontu instrumentu pokrył Marcin Bogusławski sukcesor Witolda Lutosławskiego. Co pewien czas organizowane są tu koncerty kameralne, które cieszą się wielkim powodzeniem.

      W Muzeum, oprócz wystaw stałych, organizowane są wystawy czasowe, dotyczące przyrody lub ludzi związanych z powiatem łomżyńskim.


Więcej informacji o Muzeum Przyrody

do Do górygóry

 
Projekt pierwotny strony powstał dzięki design:::iris
Obecnie wszelkie uwagi proszę zgłaszać do Olgierda Witkowskiego