Strona Główna Aktualnoœci Towarzystwo Muzeum Przyrody Drozdowo Lutosławscy Roman Dmowski Kontakt Herb

 

Kończymy

 

Wszystkim

 

Serdecznie

 

Dziekuję

 

i Życzę
Wszystkiego Najlepszego

 

Olgierd Witkowski

 

Niniejszym Podaję do Publicznej wiadomości, że nasze
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
zostało rozwiązane i znajduje się w stanie likwidacji.
Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swych roszczeń
w nieprzekraczającym terminie od 1.01.2020 do 31.08.2020 r.
W związku z faktem, że na dzień 31.12.2020 r. planowane jest
zakończenie likwidacji przekazanie do wykreślenia z rejestru.

 

do Do górygóry

 
Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do Olgierda Witkowskiego