Strona GłównaAktualnoœciTowarzystwozarzšdstatutMuzeum PrzyrodyDrozdowoLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

TOWARZYSTWO jest już rozwiązane i trwa jego likwidacja

 

Niniejszym Podaję do Publicznej wiadomości, że nasze
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
zostało rozwiązane i znajduje się w stanie likwidacji.
Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swych roszczeń
w nieprzekraczającym terminie od 1.01.2020 do 31.08.2020 r.
W związku z faktem, że na dzień 31.12.2020 r. planowane jest
zakończenie likwidacji przekazanie do wykreślenia z rejestru.

 

Likwidator:

Olgierd Witkowski