Strona GłównaAktualnoœciTowarzystwozarzšdstatutMuzeum PrzyrodyDrozdowoLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

TOWARZYSTWO jest już rozwiązane i trwa jego likwidacja

 

Niniejszym Podaję do Publicznej wiadomości, że nasze
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
zostało rozwiązane i znajduje się w stanie likwidacji.
Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Likwidator:

Olgierd Witkowski