Strona GłównaAktualnoœciTowarzystwozarządstatutMuzeum PrzyrodyDrozdowoLutosławscyRoman DmowskiKontaktHerb

Szanowni Państwo

Niniejszym Podaję do Publicznej wiadomości, że nasze
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
zostało rozwiązane i znajduje się w stanie likwidacji.
Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.